කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට…

November 25, 2021 at 6:39 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට…

තවත් කොරෝනා මරණ 27ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14232 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන නව ආසාදිතයන් ගණන 734කි.

5,867 views

Leave a Comment

Main News