කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට…

December 6, 2021 at 6:34 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට…

තවත් කොරෝනා මරණ 23ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14483 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණණ 568කි.

5,220 views
Main News