කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…

January 12, 2022 at 7:27 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…

තවත් කොරෝනා මරණ 14ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 15169 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන ආසාදිතයන් ගණන 653කි.

3,336 views

Leave a Comment

Main News