කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට..

January 13, 2022 at 7:10 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට..

තවත් කොරෝනා මරණ 11ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 15174 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන ආසාදිතයන් ගණන 594කි.

2,636 views

Leave a Comment

Main News