කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තව ඉහලට…

January 14, 2022 at 7:20 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තව ඉහලට…

තවත් කොරෝනා මරණ 11ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 15174 දක්වා ඉහල යයි.

අද දිනයේ වාර්තා වන නව ආසාදිතයන් ගණන 677කි.

2,026 views

Leave a Comment

Main News