කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට..

January 15, 2022 at 7:10 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට..

තවත් කොරෝනා මරණ 07ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 15197 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන නව ආසාදිතයන් ගණන 661කි.

3,425 views

One Comment to “කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට..”

  1. Love nature says:

    The Western Drug helped them in the short-term but did nothing to cure their actual illness.

    This is due, in part, to Western drug companies’ involvement in every aspect of the healthcare system, and they make unfathomable amounts of money keeping people unwell..