කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…

January 20, 2022 at 7:10 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…

කොරෝනා ආසාදිත වූ තවත් 12 දෙනකු මරණයට පත් වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කරයි.

ඒ සමඟ මෙරට මුළු කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 15,255 දක්වා ඉහළ නගී.

අද වාර්තා වන ආසාදිතයන් ගණන 827කි.

5,902 views

One Comment to “කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…”

  1. 3% රිනාත්මක චින්තනය says:

    ඕනෑම දෙයක් අනිත්‍යයි. කොරෝනාත් අනිත්‍යයි. කොරෝනා විතරක් හැමදාම තියෙන්න විධිහක් නෑනේ.
    කොරෝනා ඉවර වුන ගමන් සoචාරකයෝ එනවා. ඩොලර් අර්බුධය විසදෙනවා. එතකන් අල්ලන් ඉමු. ධනාත්මකව හිතමු.