කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…

January 21, 2022 at 7:10 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…

කොරෝනා ආසාදිත වූ තවත් 17 දෙනකු මරණයට පත් වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කරයි.

ඒ සමඟ මෙරට මුළු කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 15,272 දක්වා ඉහළ නගී.

19,106 views