‘කොරෝනා සමග ජීවිතය’.. සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් සියළු වෘත්තිකයනට, ක‍්‍රියාකාරකම්වලට නිර්දේශ මෙන්න..

May 28, 2020 at 12:06 am | lanka C news
‘කොරෝනා සමග ජීවිතය’.. සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් සියළු වෘත්තිකයනට, ක‍්‍රියාකාරකම්වලට නිර්දේශ මෙන්න..

කොරෝනා වසංගතය ඉදිරියේ රට නැවතත් යථාවත් කිරීම වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර ඇත.

මෙරට සියලුම වෘත්තිකයන් හා මහජන ක‍්‍රියාකාරකම් ආවරණය වන පරිදි මෙම මාර්ගෝපදේශනය නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශ පද්ධතිය මෙහි දැක්වෙයි.

439 views
Main News