කොරෝනා සමාජ පැතිරීමක් යයි සැක.. අහඹු ලෙස පරීක්‍ෂණ ඇරඹේ..

July 10, 2020 at 12:00 pm | lanka C news
කොරෝනා සමාජ පැතිරීමක් යයි සැක.. අහඹු ලෙස පරීක්‍ෂණ ඇරඹේ..

අහඹු ලෙස තෝරා ගන්නා පුද්ගලයන් සඳහා කොරෝනා පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට කොළඹ නගර සභාව තීරණය කර ඇත.

එහි ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරියා කියා සිටියේ කොළඹ නගරයේ සීමාවේ වාසය කරන පුද්ගලයන්ගෙන් ඒ සඳහා අහඹු ලෙස තෝරා ගෙන ජීව සාම්පල ලබා ගන්නා බවයි.

වෛරසය සමාජීය පැතිරීමක් ඇතිදැයි දැන ගැනීම සඳහා මෙම පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරයි.

656 views