කොලඹ කුණු එකතු කිරීම නවතී.. බැහැර කරන්න තැනක් නෑ..

June 10, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
කොලඹ කුණු එකතු කිරීම නවතී.. බැහැර කරන්න තැනක් නෑ..

කොළඹ නගර සීමාවේ කසල එකතු කිරීම දින නියමයකින් තොරව නවදා දමා ඇත. මීට හේතු වී ඇත්තේ ප‍්‍රතිචක‍්‍රිකරණය කල නොහැකි කසල බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ ගැටුළුව විසදී නැති වීමයි.

දැනට දොම්පෙ සනීපාරාක්‍ෂක කසල කසල අංගනයට කොළඹ නගරයේ ප‍්‍රතිචක‍්‍රිකරණය කල හැකි කසල ටොන් 4-5ක් පමණ දිනකට මුදා හරින අතර ප‍්‍රතිචක‍්‍රිකරණය කල නොහැකි කසල එම ස්ථානයෙන් බාර නොගනී.

මේ තත්වය මත කොලඹ නගරයේ බොහෝ ස්ථානයන්හි කසල විශාල වශයෙන් එක්රැුස් වී ඇත.

376 views
Main News