‘කොළඹට කිරි-ගමට කැකිරි’.. විදුලිය කප්පාදුව කොළඹට නෑ.. ලංවිම කියයි..

March 28, 2019 at 12:00 pm | lanka C news
‘කොළඹට කිරි-ගමට කැකිරි’.. විදුලිය කප්පාදුව කොළඹට නෑ.. ලංවිම කියයි..

පවතින විදුලි උත්පාදන අර්බුදය හේතුවෙන් රට පුරා කාලසටහනකට අනුව විදුලිය විසන්ධි කෙරුණද කොළඹ නගරයේ විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය කියයි.

පුද්ගලික ආයතන හා කර්මාන්ත ශාලාවල විදුලි ජනන යන්ත‍්‍ර භාවිත කර විදුලිය නිපදවා ගන්නැයි කර ඇති ඉල්ලීම අනුව මෙගා වොට් 50ක් පමණ විදුලි ජනනයක් එම සීමාවේ සිදුවන නිසා කොළඹ නගරයට විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බවද මණ්ඩලය කියයි.

පුද්ගලික විදුලි ජනන යන්ත‍්‍ර මගින් විදුලිය නිපදවීමේදී එක් ඒකකයක් සදහා රුපියල් 36 බැගින් ගෙවීමටද මණ්ඩලය කටයුතු කරමින් සිටී.

209 views