කොළඹ කැකිරි ඉවරයි.. කොළඹටත් විදුලි කැපිල්ල ඇරඹෙයි.. වෙලාවන් මෙන්න..

April 3, 2019 at 4:40 pm | lanka C news
කොළඹ කැකිරි ඉවරයි.. කොළඹටත් විදුලි කැපිල්ල ඇරඹෙයි.. වෙලාවන් මෙන්න..

වියළි කාළගුණ තත්වය තවත් වර්ධනය වීම හේතුවෙන් කොළඹ නගර සීමාවේ දී ද දහවල් කාලයේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදුව තිබෙන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව කොළඹ නගරයේ පෙරවරු 9.30 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා කාණ්ඩ වශයෙන් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදුවන බව මණ්ඩලය කියයි.

පුද්ගලික ආයතන හැකිතාක් පුද්ගලික විදුලි ජනක යන්ත්‍ර භාවිතා කර විදුලිය සැපයීම සිදු කරගන්නා ලෙසද මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටී.

එසේ ජනනය කර ගන්නා විදුලිය සඳහා එකකට රුපියල් 36 බැගින් ගෙවීමට මණ්ඩලය කටයුතු කරයි.

43 views