කොළඹ කුණු කරදියානට සහ මුතුරාජවෙලට බැහැර කිරිමේ යන්ත්‍රනය සකස් කිරීමෙන් කුණු ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන් අවසන්…

June 24, 2017 at 6:38 am | lanka C news
කොළඹ කුණු කරදියානට සහ මුතුරාජවෙලට බැහැර කිරිමේ යන්ත්‍රනය සකස් කිරීමෙන් කුණු ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන් අවසන්…

කොළඹ නගරයේ කැලිකසල බැහැර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු නියෝග ලබන සතියේදි ගෙන අවසන් කරන ලෙස රජය වගකිවයුතු අංශවලට උපදෙස් දී තිබෙන බව අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කොට ඇත.

කුණු බැහැර කිරීමට නෛතික වශයෙන් ගත යුතු සියලු ආවරණය ලබන සතියේදී ගෙන අවසන් කරන ලෙස බස්නාහිර පලාත් සභාවට හා කොළඹ මහා නගර සභාවට මේ වනවිට උපදෙස් දී ඇත.

ඒ අනුව කොළඹ නගරයේ කුණු කරදියානට බැහැර කිරීමට එකඟතාවයකට පැමිණ තිබෙන අතර වර්ෂාව හේතුවෙන් අඩාල වූ මුතුරාජවෙලට කුණු බැහැර කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ මේ සමගම ආරම්භ කෙරෙයි.

ඒ අනුව ඉහත ස්ථාන දෙකට කුණු බැහැර කිරිමේ යාන්ත්‍රනය සකස් කිරීමෙන් පසුව කොළඹ නගරයේ කුණු ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වනු ඇතැයි කොළඹ නගර සභාව විශ්වාසය පල කලයි එම ප්‍රවෘත්තියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

223 views
Main News