කොළඹ කුණු කරදියානට හෙට සිට තහනම්.. දිනකට කුණු ටොන් 350ක් සමග කොළඹ නගර සභාව අලි අමාරුවක..

April 28, 2017 at 12:40 pm | lanka C news
කොළඹ කුණු කරදියානට හෙට සිට තහනම්.. දිනකට කුණු ටොන් 350ක් සමග කොළඹ නගර සභාව අලි අමාරුවක..

කරදියාන කසල අංගනයට කොළඹ නගර සීමාවේ කැලි කසල බැහැර කිරීම හෙට දිනයේ සිට අත්හිටුවන ලෙස කැස්බෑව මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය විසින් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

අප්‍රෙල් 17 වන දින සිට අද දිනය දක්වා දිනකට කසල ටොන් 350 බැගින් කරදියානට බැහැර කිරීමට අධිකරණය විසින් නිකුත් කල නියෝගය අද දිනයෙන් අවසන් වෙයි.

මෙම දිනය දීර්ඝ කරන ලෙස කොළඹ නගර සභාවෙන් ඉල්ලීමක්ද කර නොතිබින.

මේ අනුව හෙට දිනයේ සිට දිනකට කසල ටොන් 350ක් බැහැර කිරීමට කොලම නගර සභාවට නවතම ස්ථානයක් සොයාගත යුතුව තිබේ.

කොළඹ නගර සභා සීමාවේ දිනකට කසල ටොන් 900ක පමණ පමණ එක්රැස් වෙයි.

37 views
Main News