කොළඹ කොටස් දැවැන්ත කඩා වැටීමක.. කොටස් වෙලදපල අත්හිටුවයි..

March 10, 2020 at 4:40 pm | lanka C news
කොළඹ කොටස් දැවැන්ත කඩා වැටීමක.. කොටස් වෙලදපල අත්හිටුවයි..

අද පෙරවරුවේ කොළඹ කොටස්වල ගණුදෙනු අත්හිටුවීමට කටයුතු කරනු ලැබීය.

මීට හේතු වූයේ ගණුදෙනු ආරම්භ කිරීමත් සමඟ සියලු මිල දර්ශක විශාල ලෙස පහත වැටීමයි.

ගණුදෙනු අත්හිටුවන S&P SL20 දර්ශකය 5.01% කින් හා සමස්ත මිල දර්ශකය 2.72% කින් පහත වැටින.

604 views
Main News