කොළඹ කොටස් බරපතල ලෙස කඩාවැටේ.. ඒකක 6000 සීමාවටත් අඩුවේ..

September 18, 2018 at 3:56 pm | lanka C news
කොළඹ කොටස් බරපතල ලෙස කඩාවැටේ.. ඒකක 6000 සීමාවටත් අඩුවේ..

අද දිනයේ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 6,000 සීමාවෙන් පහළට ඇද වැටුනේය.

දිනයේ ගණුදෙනු අවසන් වෙද්දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය වාර්තා වුයේ ඒකක 5,967.97 ක් ලෙසයි.

ඒකක 6,000න් පහලට කොටස් වෙලද පල කඩා වැටුවෙන් 2017 මාර්තු 22 දිනයි.

මෙම 2018 වසරේ කොළඹ කොටස් කඩා වැටීම 6% සීමාව ඉක්මවා තිබේ.

211 views
Main News