කොළඹ කොටස් හාන්සියි.. තැරැවුකාර සමාගම්වල පඩි ගෙවන්නත් බෑ.. ශාකා කාර්යාල වසති..

March 23, 2017 at 7:06 am | lanka C news
කොළඹ කොටස් හාන්සියි.. තැරැවුකාර සමාගම්වල පඩි ගෙවන්නත් බෑ.. ශාකා කාර්යාල වසති..

කොළඹ කොටස් වෙළදපලේ සිදුව ඇති බරපතල පසුබෑම හේතුවෙන් තම ආයතනයන් පවත්වාගෙන යාම පවා අර්බුදකාරී තත්වයට පත්ව ඇති බව කොටස් වෙළදපලේ තැරැවුකාර සමාගම් කියති.

මේ වන විටත් කොළඹින් පිට පවත්වාගෙන යනු ලැබූ තම ශාඛා කාර්යාල බොහෝමයන් වසා දමා ඇති බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙති.

සමාගම්වල සේවය කරනු ලබන්නන්ගේ වැටුප් පවා ගෙවා ගැනීමට නොහැකි තත්වයක් නිර්මාණය වී ඇති බවද ඔවුහු කියා සිටිති.

176 views
Main News