කොළඹ-මීගමු මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමේ… හදිසි පරීක්‍ෂාවක්..

April 22, 2019 at 6:16 pm | lanka C news
කොළඹ-මීගමු මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමේ… හදිසි පරීක්‍ෂාවක්..

කොළඹ-මීගමුව මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමීමට ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කර තිබේ.

මහාබාගේ හන්දියේදී වාහන පරික්ෂා කිරීම සඳහා මෙලෙස තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව වාර්තාකරුවන් කියයි.

230 views
Main News