ගංවතුර ඇති වුනේ අධිවේගී මාර්ග හැදු නිසා.. වරද රාජපක්‍ෂගේ..

May 31, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
ගංවතුර ඇති වුනේ අධිවේගී මාර්ග හැදු නිසා.. වරද රාජපක්‍ෂගේ..

මෙරටට ඇති වූ ගං වතුර ආපදා තත්වයට හේතු වූයේ පසුගිය රාජපක්‍ෂ පාලන සමයේ අවිධිමත්ව ඉදි කරනු ලැබූ අධිවේගී මාර්ග බව ආණ්ඩුවට හිතවාදී වෙබ් අඩවි කිහිපයකම පුවත් පල කර ඇත.

එම අධිවේගි මාර්ග ඉදිකිරීමේදී පහත්බිම් හරස් වීමෙන් මෙම ගං වතු තත්වයන් ඇති වූ බවද ඒවායේ සදහන්ය.

කෙසේ වෙතත් රත්නපුරයේ ඇති වූ දැවැන්ත ගංවතුර තත්වය මෙන්ම ගිය වසරේදී කැලනි ගං මිටියාවතේ ඇති වූ ගංවතුර තත්වයට අධිවේගී මාර්ගහන්හි ඇති සම්බන්දය කුමක්දැයි ඒවායින් පැහැදිලි කර නැත.

175 views
Main News