ගහෙන් වැටුනාම ගොනාත් අනී.. ජල ගාස්තු වැඩිකිරීමෙන් සියළු ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල ඉයලට…

November 13, 2016 at 8:40 am | lanka C news
ගහෙන් වැටුනාම ගොනාත් අනී.. ජල ගාස්තු වැඩිකිරීමෙන් සියළු ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල ඉයලට…

ජල ගාස්තු වැඩි කිරීම ගහෙන් වැටුනු මිනිහට ගොනා ඇනීමක් යයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

මේ බව සදහන් කරමින් එහි සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

ජල ගාස්තු වැඩි කිරීම ගහෙන් වැටුනු මිනිහට ගොනා ඇනී ඇනීමක්.

රජය සෑම අංශයකටම බදු පනවා පාරිභෝගිකයා පීඩාවට පත්කරමින් සිටින අවස්ථාවක ජල ගාස්තුවද වැඩි කිරීම ගහෙන් වැටුන මින්සාට ගොනා ඇනීමට සමාන ක්‍රියාවකි. ජලය පාරිභෝගිකයින්ට අත්‍යවශ්‍යම සේවාවක් වන අතර ජල ගාස්තුව වැඩි වීම නිසා හෝටල් හා බේකරිවැනි ආයතනවල අලෙවි කරන සියලුම භාණ්ඩවල මිල ඉහළය යාමක් සිදුවේ.

ජලසම්පාදන මංඩලයේ පිරිවැය කළමනාකරණය කරනවා වෙනුවට එහි වියදම්  ඉහලයාම පාරිභෝගිකයා පිට පැටවීම කිසිසේත්ම අනුමත කල නොහැක. ජල සම් පාදන මංඩලය නියාමනය කිරීම සදහා නියාමන අධිකාරියක් තවම ස්ථාපිත කර නැති අතර අදාල මංඩලයට ජනතාව පිඩාවට පත්කිරීමට ඉඩ හැර රජය බලා සිටියි.

විශේෂයෙන්ම කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව සෑම වසරකම මාස 03 නක් පමණ ලුණු  මිශ්‍ර ජලය පරිභෝජනය කරනු ලබයි.

පාරිභෝගිකයා  පිඩාවට පත් නොකර වහාම ජලගාස්තුව වැඩි කිරීම හකලා ගෙන ජල සම්පාදන මංඩලය නියාමනය කිරීම සදහා නියාමන ආයතනයක් පිහිටුවන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

13 views
Main News