ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංග්‍රාමයට “ගම්පෙරළියෙන්” කෝටි 4881ක්

July 24, 2018 at 5:30 pm | lanka C news
ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංග්‍රාමයට “ගම්පෙරළියෙන්” කෝටි 4881ක්

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරමින් ගමේ ආර්ථික සහ සමාජ සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීමට රුපියල් කෝටි 4881ක් රජය විසින් වෙන්කර ඇති බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා පවසනයි.

මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ මුදල් අමාත්‍යංශය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය විසිනි. දේශපාලන ප්‍රතිරූප ගොඩනැංවීමේ අරමුණු වලින් බැහැරව ග්‍රාමීය වශයෙන් ජනතාවගේ අවශ්‍යතා හදුනා ගනිමින් ඒවා ඉටු කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීම මෙම වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රධාන අරමුණයි. ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘතියට අමතරව එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා යන ව්‍යාපෘතිය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්ද මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

මෙහිදී ග්‍රාමීය මාර්ග 6936ක් සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 13872ක්, ග්‍රාමීය වැව් සහ අමුණු 1300ක් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා මිලියන 4550ක්, ආගමික ස්ථාන 500ක් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මිලියන 250ක්, ග්‍රාමීය සහ නාගරික මට්ටමින් නිවාස සංවර්ධනය කිරීම (ස්ථිර වහළයක් ලබාදීම) සඳහා රුපියල් මිලියන 15000ක් ලබා දීමට අපේක්ෂිතයි.

මිට අමතරව ග්‍රාමීය පාසල් පද්ධති ඉදිකිරීම් සහ අලුත්වැඩියා වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 1989ක් වෙන්කර ඇත. විදුලිය නොමැති දිවයිනේ සියලු නිවාස සඳහා විදුලි සැපයුම ලබා දීම වෙනුවෙන් මෙම මුදල් ප්‍රතිපාධන යටතේ රුපියල් මිලියන 6000ක් වෙන් කර ඇති අතර සති පොළ, හරිත උද්‍යාන සහ පාසල් ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 1700ක් වෙන් කර ඇත. සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 90ක් ද ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම සහ නිකුත් කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 50ක්ද වැය කිරීමට අපේක්ෂිතය. මේ අතර නව ව්‍යවසායකයන් ලක්‍ෂයක් බිහි කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 5310ක් වෙන් කර තිබීම විශේෂත්වයක්.

ජාතික ආර්ථිකයට ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ ජවය සහ ශක්තිය ලබාගැනීම වෙනුවෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර ඒ තුලින් තිරසාර සංවර්ධනයක් වෙත ගමන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

– Media Unit

236 views

3 Comments to “ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංග්‍රාමයට “ගම්පෙරළියෙන්” කෝටි 4881ක්”

  1. buruputha says:

    Regaining Sri Lanka samanai Enterprise Sri Lanka mathaka thiyaganna meya Ranil

  2. mawubima_perata says:

    තව වසර දෙක තුනකින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ තියෙන ප්‍රශ්ණයක්.

    01. ගම්පෙරළීය කාගේද?

    A. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහන්ගේය B. රනිල් වික්‍රමසිංහයන්ගේය

Main News