‘ග්‍රාම ශක්ති’ වැඩ සටහනින් සංවර්ධන නිලධාරින් අද සිට ඉවත් වේ..

December 1, 2018 at 5:30 pm | lanka C news
‘ග්‍රාම ශක්ති’  වැඩ සටහනින් සංවර්ධන නිලධාරින් අද සිට ඉවත් වේ..

ප්‍රාදේහිය ලේකම් කාර්යාල වල නිරත සංවර්ධන නිළධාරන් ගේ රැකියාවන් වලදි සිදුකිරිමේදි කිසිදු දිමනාවක් ගෙවිමෙදි විදිමත් ක්‍රියාවලියක් නැති නිසා වෙන් දැඩි පීඩනයකට පත්ව සියින බවත් ඒ රාජකාරි වලට නිසි පිලිගැනිමක් ගෙවිමක් නැති බවත් ඒ පිලිබදව කෙතරම් දැන්වත් කිරිම් කලද බලධාරින් නිහබ පිලිවෙතක් අනුගමනය කරණ නිසා වෙන් අමතර රාජකාරි රැසක් සහිත ග්‍රාම ශක්ති වැඩ සටහනින් සංවර්ධන නිලධාරනි ඉවත් වන බව පවසයි.

මෙසේ පරවසුවේ අද උදේ දඹුල්ල සියපත හොටලයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට සම්බන්ධ විමෙන් අණතුරුව සංවර්ධන නිලධාරි සංගමය යේ ලේකම් අනුරාධ සෙනවිරත්න මහතා විසිනි

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වු ඒ මහතා අමතර රාජකාරි ලෙසින්විශාල ගමන් වියදමක් ගේවිමට සිදුවන බවත් ඒ අන්දමින් සිදුකරණ වියදම් හා දිවා රැ දේකේ සිදුකරණ රාජකාරිය සදහා 2018 වසරේ ජුනි මාසයේ සිට ගමන් ගාස්තු මුදලක් අන්මත කලද වසමේ නිලධාරින් ලෙසින් ගමන් ගාස්තු ලඩා දිමට අන්මත නැතිනිසා වසමෙන් පරිබාහිරව ගමන් කිරිමේදිද විශාලවැයක් සිදුකරණ නිසාවෙන් ගමන් ගාස්තු ලෙසින් ලබා දෙන්න නියමිත මුදල දිමනාවක් ලෙසින්ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය

මෙම ඉල්ලිම මීට පෙර සිදු කල මෙම ඉල්ලිම නොසකා හැරිම නිසා අද 12 1 සිට වසම් සියල්ලතුලම සිටින නිලධාරින් ඉවත් වෙනව බව ඔවුන් පැවැසුවා මෙම අන්දමින් රාජකාරියෙන් ඉවත් විම නිසා ග්‍රාම ශක්ති වැඩ සටහන තුලින් ප්‍රථිලාභ ලබන ලක්ෂ දෙදකට ආසන්න පිරිසක් වසම් 1050ක් තුල අසරණ බව ඔයුන් පැවසුහ

ජනපති කාර්යාලයේ නිදධාරින් හා ජනපතිතුමා සම්බන්ධව හැකි ඉක්මනින් මෙම ගැටපලුව විසදිමට මැදිහත්වන ලෙස ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේය

– මහින්ද දඹුල්ල

140 views
Main News