ගාමසේවා නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම වසා විරෝධතා.. දැඩි වාහන තදබදයක්..

April 5, 2019 at 12:48 pm | lanka C news
ගාමසේවා නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම වසා විරෝධතා.. දැඩි වාහන තදබදයක්..

පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ සිදු කරන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මාර්ගය දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිව තිබේ.

ග‍්‍රාමසේවා නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් මෙම විරෝධතාවය පවත්වයි.

සිය සේවා ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මෙම විරෝධතාවය පවත්වනු ලබයි.

බත්තරමුල්ල රාජගිරිය ආසන්නයේදී දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිව තිබේ.

166 views
Main News