ගාළු මුවදොර අති දැවැන්ත වේදිකාවක් ඉදිකෙරේ.. වේදිකාවේ පමණක් ආසන 3700ක්..

April 30, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
ගාළු මුවදොර අති දැවැන්ත වේදිකාවක් ඉදිකෙරේ.. වේදිකාවේ පමණක් ආසන 3700ක්..

හෙට දිනයේදී ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය විසින් ගාළු මුවදොර පවත්වන මැයි රැළිය සදහා ඉදිකරන වේදිකා දෙකෙහි පමණක් 3700ක පමණ පිරිසකට අසුන් ගැනීමට ඉඩ පහසුකම් සලසමින් තිබේ.

එක් වේදිකාවක් ආගමින නායකයින්, පාර්ලිමේන්තු, පළාත් සභා මන්ත‍්‍රීවරුන් හා පළාත් පාලන ආයතනයන්හි සභාපතිවරුන් ඇතුළු 700 දෙනෙකුට අසුන් ගැනීමට ඉඩ පහසුකම් සැලසෙන අතර අඩි 140ක දිගකින් හා ඒ ආසන්න පලකින්, අඩි 30ක උසකින් යුතු වෙයි.

ඒ අසල ඉදිවන අනෙක් වේදිකාවේ පූජ්‍ය පක්‍ෂය, රණවිරුවන්, වෛද්‍යවරුන්, නීතිඥයන්, ඉංජිනේරුවන්, ගණකාධිකාරීවරුන් ආදී වෘත්තිකයින් ඇතුළු ආරාධිත අමුත්තන් සදහා ඉදිකරන අතර එහි ආසන 3000ක් පමණ වෙයි.

66 views
Main News