ගාළු මුවදොර හදන යෝද නත්තල් ගස ගුවනට පේනේනේ මෙහෙමයි..

December 22, 2016 at 2:10 pm | lanka C news
ගාළු මුවදොර හදන යෝද නත්තල් ගස ගුවනට පේනේනේ මෙහෙමයි..

නත්තල වෙනුවෙන් කොළඹ ගාළු මුවදොර පිටියේ ඉදිවන ලෝකයේ උසම නත්තල් ගසේ වාර්තාව බිද දැමීමට සැරසෙන යෝද නත්තල් ගස ගුවනට දිස්වන්නේ මෙසේයි.

97 views
Main News