ගින්නෙන් විනාශ වු වතු කම්කරුවන්ගේ වටිනා ලිය කියවිලි ලබාදීමට ජංගම සේවයක්

December 31, 2018 at 2:13 am | lanka C news
ගින්නෙන් විනාශ වු වතු කම්කරුවන්ගේ වටිනා ලිය කියවිලි ලබාදීමට ජංගම සේවයක්

හැටන් පොලිස් වසමට අයත් පොඩයිස් වතුයායේ අක්කර 30 කොටසේ වතු නිවාස 24 ක් ගිනිගෙන විනාශ විමෙන් අහිමි වු වතු කම්කරුවන්ගේ නිවාස එම වතුයායේම වෙනත් ස්ථානයක අලුතින් ඉදි කිරිමට රජය සමග සාකච්ඡා පවත්වන බව කදුරට ජනතා පෙරමුණේ නායක සහ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් පා.ම වි.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා පැවසිය.

රාධා ක්‍රිෂ්ණන් මහතා ඒ බැව් කියා සිටියේ වතු නිවාස ගිනිගැනිමෙන් අවතැන් වු වතු කම්කරුවන් පිලිබදව සොයා බැලිමට  රාධා ක්‍රිෂ්ණන් මහතා එම වතුයායේ සංචාරයක නියැලිමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමිණි.

මෙහිදි වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වු වි.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා කියා සිටියේ ගින්නෙන් විනාශ වු වතු කම්කරුවන්ගේ ජාතික හැදුනුම්පත්, උප්පැන්න සහතික ඇතුළු අත්‍යවශ්‍යය ලියකියවිලි ජංගම සේවයක් පවත්වා ඔහුන්ට ලබාදිම කටයුතු කරන බවයි.

ගින්නෙන් අවතැන් වු පවුල් 19 කට අයත් සමාජිකයන් 107 දෙනෙකු අතර ළමුන් 45 දෙනෙකු සිටින අතර පාසල් වයසේ පසුවන ළමුන්ට පාසල් උපකරණ ලබාදිමක්ද රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා විසින් මෙම සංචාරයේදි සිදු කලා.

ගින්නෙන් අවතැන් වුවන් දැනට වතු පාලන අධිකාරි මගින් එම වතුයායේ ඩිස්පෙන්සරියේ තාවකාලිකව නතර කර ඇති අතර ඔහුන්ට අවශ්‍යය යටිතල පහසුකම් සහ පිසු ආහර ලබාදිමට වතු පාලන අධිකාරිය කටයුතු කර ඇත.

මෙම සංචාරයට අඹගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් ආර්.ටි.බි.සුමනසේකර මහතාද සහභාගි විය.

හැටන් පොලිස් වසමට අයත් පොඩයිස් වතුයායේ අක්කර 30 කොටසේ වතු නිවාස 24 ක් ගිනිගෙන විනාශ විමෙන් අහිමි වු වතු කම්කරුවන්ගේ නිවාස එම වතුයායේම වෙනත් ස්ථානයක අලුතින් ඉදි කිරිමට රජය සමග සාකච්ඡා පවත්වන බව කදුරට ජනතා පෙරමුණේ නායක සහ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් පා.ම වි.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා පැවසිය.

රාධා ක්‍රිෂ්ණන් මහතා ඒ බැව් කියා සිටියේ වතු නිවාස ගිනිගැනිමෙන් අවතැන් වු වතු කම්කරුවන් පිලිබදව සොයා බැලිමට  රාධා ක්‍රිෂ්ණන් මහතා එම වතුයායේ සංචාරයක නියැලිමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමිණි.

මෙහිදි වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වු වි.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා කියා සිටියේ ගින්නෙන් විනාශ වු වතු කම්කරුවන්ගේ ජාතික හැදුනුම්පත්, උප්පැන්න සහතික ඇතුළු අත්‍යවශ්‍යය ලියකියවිලි ජංගම සේවයක් පවත්වා ඔහුන්ට ලබාදිම කටයුතු කරන බවයි.

ගින්නෙන් අවතැන් වු පවුල් 19 කට අයත් සමාජිකයන් 107 දෙනෙකු අතර ළමුන් 45 දෙනෙකු සිටින අතර පාසල් වයසේ පසුවන ළමුන්ට පාසල් උපකරණ ලබාදිමක්ද රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා විසින් මෙම සංචාරයේදි සිදු කලා.

ගින්නෙන් අවතැන් වුවන් දැනට වතු පාලන අධිකාරි මගින් එම වතුයායේ ඩිස්පෙන්සරියේ තාවකාලිකව නතර කර ඇති අතර ඔහුන්ට අවශ්‍යය යටිතල පහසුකම් සහ පිසු ආහර ලබාදිමට වතු පාලන අධිකාරිය කටයුතු කර ඇත.

මෙම සංචාරයට අඹගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් ආර්.ටි.බි.සුමනසේකර මහතාද සහභාගි විය.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

13 views

One Comment to “ගින්නෙන් විනාශ වු වතු කම්කරුවන්ගේ වටිනා ලිය කියවිලි ලබාදීමට ජංගම සේවයක්”

  1. Spirit says:

    මේ පවුල් වල කොතරම් කල්ලතෝනි සිටිනවාද ? ගිනි ගත්තද ගිනි තිබ්බද ඔවුන්ට ජාතික හැදුනුම්පත්, උප්පැන්න සහතික ඇතුළු අත්‍යවශ්‍යය ලියකියවිලි ලබා ගැනීමට කල කුමන්ත්‍රණයක්ද ? වතුජනගහනය වැඩිකරගැනීමට ඇටවූ උගුලක්ද ? මේ ගැන වහාම පරීක්ෂණ කල යුතුයි

Main News