ගිය රජය සැලසුම් කල බලාගාර නොහැදුවොත් නැවත රටම අඳුරේ…

October 2, 2016 at 7:06 am | lanka C news
ගිය රජය සැලසුම් කල බලාගාර නොහැදුවොත් නැවත රටම අඳුරේ…

විදුලිබල මණ්ඩල විසින් දැනට අනුමත කොට ඇති යෝජිත විදුලි බලාගාර ඉදි නොකළහොත් වසර 2018 වන විට මෙරටේ විශාල විදුලි හිඟයක් ඇති වීමේ අවදානමකට මුහුණ සිදු වන මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ පවසයි.

පසුගිය රජය විසින් විදුලිය සැපයීම සඳහා පිලියල කළ සැලැස්ම එනම් 2015-2034 ට අනුව අඩු වියදම් විදුලිය ඒකක නිපදවීමට සැලසුම් කල ගල් අඟුරු බලාගාර එම සැලැස්මට අනුව ඉදි නොකළහොත් අනිවාර්යයෙන්ම 2018 වසර වනවිට රටේ උග්‍ර විදුලි හිඟයක් ඇති වීමට ඉඩ ඇති බව එම කොමිසම මගින් විදුලිබල මණ්ඩලයට අනතුර අගවා ඇත.

ත්‍රිකුණාමල සාම්පුර්හි ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කොට අවශ්‍ය ඉඩම් පවරාගනිමින් මූලික කටයුත්ත පසුගිය රජය සමයේ සිදු කර තිබූ අතර නව රජය පැමිණීම සමඟ එය කල් යමින් තිබේ.

2006 නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය මෙන්ම ඉහළ කොත්මලේ ජල විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම තුලින් රටේ වර්තමාන විදුලි බල හිඟයකින් තොරව නිපදවන අතර නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරය එම අවශ්‍යතාවයෙන් 50% පමණ නිපදවයි, එමෙන්ම එම විදුලි ඒකකයක් නිපදවීමේදී ජල විදුලිබලය මෙන්ම ලාභදායිය.

144 views