ගුරුවරුන් කොළඹ වසති.. කොටුවේ විරෝධතා.. මාර්ග හිරවෙයි..

September 21, 2016 at 12:40 pm | lanka C news
ගුරුවරුන් කොළඹ වසති.. කොටුවේ විරෝධතා.. මාර්ග හිරවෙයි..

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස් වටරවුම ඉදිරියෙන් පාර වසා දමා ඇත.

මෙම විරෝධතාවය පවත්වන්නේ ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති එකමුතුවයි.

දැඩි වාහන තදබදයක් ඇති වී තිබෙන නිසා පොලීසිය ඉල්ලා සිටින්නේ හැකි තාක් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙසයි.

2009දී පත්වීම් ලත් විදුහල්පතිවරුන් නියමිත කාලයට උසස් නොකිරීම හා උසස්වීම් ලත් විදුහල්පතිවරුන් 2-1 වැටුප් ඛාණ්ඩයට ඇතුළු නොකිරීම ආදී කරැුණු කිහිපයක් මත මෙම විරෝධතාව පැවැත්වෙයි.

40 views
Main News