ගුවන්යානයක් දැක නැති යාපනයේ සිසු දරුවන් ගුවන්යානයකට රැගෙන ගිය හමුදාව..

January 29, 2019 at 5:30 pm | lanka C news
ගුවන්යානයක් දැක නැති යාපනයේ සිසු දරුවන් ගුවන්යානයකට රැගෙන ගිය හමුදාව..

යාපනයේ පාසල් හා පෙරපාසල් කිහිපයක සිසු දරුවන්ට නව අත්දැකීමක් වශයෙන් පලාලි ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ගුවන් යානා බැලීමේ අවස්ථාවක් ලබා දීම යාපනය ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය විසින් පියවර ගෙන තිබුණි.

යාපනය ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ පාසල් ගුරුවරුන් විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව යාපනයේ ශාන්ත ඇන්තනී විද්‍යාලය, යාපනය වඩ්ඩුහීන් විද්‍යාලය හා යාපනය මුට්ට්‍රාමිල් පෙර පාසලේ දරුදැරියන් හා ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් හා ගුරුවරුන් වෙනුවෙන් පලාලි ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ගුවන් යානා නිරීක්ෂණයට අවස්ථාවක් ලබා දී තිබුණි.

පාසල් දරුවන් ගුවන් යානා සමීපයට කෙදිනකවත් දැක නොමැති හෙයින් පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් ලබා දුන් නව අත්දැකීම සඳහා යුද හමුදාවට පාසල් දරුවන්ගේ ගුරුවරුන් හා ඥාතීන් ප්‍රසාදය පල කර අතර සහභාගී වූ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් යුද හමුදාව විසින් සංග්‍රහයක්ද ලබා දුණි.

51 views
Main News