ගුවන්සේවා අධිකාරිය ටෙන්ඩර් පටිපාටි උල්ලංඝනය කරමින් ලක්‍ෂ 50ක ලැප්ටොප් ගනී…

January 15, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
ගුවන්සේවා අධිකාරිය ටෙන්ඩර් පටිපාටි උල්ලංඝනය කරමින් ලක්‍ෂ 50ක ලැප්ටොප් ගනී…

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියට අළුතෙන් බඳවාගත් නිලධාරීන් වෙනුවෙන් යයි කියමින් හදිසියේම අළුතින් ලැප්ටොප් පරිගණක 35ක් පමණ ලබාගෙන ඇති බව වාර්තාවේ.

මුල්ම මිලගණන් කැඳවීමේදී ජෝන් කීල්ස් ආයතනය විසින් එක් ලැප්ටොප් පරිගණකයකට රු.141,000ක මිල ගණන් ලබාදී තිබූ අතර එප්සි නම් ආයතනයක් විසින් රු. 161,000ක ලංසුවක් ලබාදී තිබුණි.

නමුත් දෙවනවර ලංසු තැබීමේ විශේෂ වරප්‍රසාදයක් ලද එප්සි ආයතනයේ මිල ගණන් රු.141,000ක් දක්වා විශාල ලෙස පහත වැටී ඇත.

එසේ නම් මුල් අවස්ථාවේ එක් පරිගණකයක මූල්‍ය වෙනස වන රු.20,000/- කාගේ සාක්කුවටදැයි අධිකාරී සේවකයින් ප්‍රශ්න කරති.

අවසානයේ තාක්ෂණික ඇගයීම කමිටුවටද බලපෑම් කරමින් අදාළ ටෙන්ඩරය ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති අධිකාරියේ ප්‍රධානියකුට ඒ වෙනුවෙන් සංතෝසමක් ලෙස අදාළ ආයතනය විසින් අළුත්ලැප්ටොප් පරිගණක් ලබාදී ඇති බවද වාර්තා වේ.

රජයේ සම්ප්‍රදාය අනුව මිලියන 05ක වැනි විශාල මුදලක් සඳහා කිසිදු හදිසි ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් භාවිත කළ නොහැකි අතර සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය භාවිතා කළ යුතුය.

නමුත් අධිකාරී පරිපාලනය දිගින් දිගටම සාමාන්‍ය ක්‍රමයෙන් බැහැරව මේ සිදුකරන්නා වූ රජයේ මුදල් අව භාවිතය පිළිබඳ නිසි පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස අධිකාරී සේවකයින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටී.

36 views
Main News