ගුවන්සේවා අධිකාරිය නොසන්සුන්..

January 3, 2017 at 12:40 pm | lanka C news
ගුවන්සේවා අධිකාරිය නොසන්සුන්..

සේවකයින් කොටසකට පමණක් බෝනස් මුදල් ලබාදීම නිසා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ දැඩි නොසන්සුන්කාරී තත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා.

සේවකයින් මූල්‍ය අංශයේ නිලධාරීනට බැන වැදීමට පවා පෙළඹ ඇති බව වාර්තා වෙයි.

දැඩි සේවක විරෝධය හේතුවෙන් පසුගිය සිකුරාදා ප.ව. 4.30ට පමණ බෝනස් මුදල් ලබාදුන් අතර ඒවාද නිවැරදි නොවන අයුරින් ගණන් හදා ඇති අතර බෝනස් ලබාගත් බොහෝ සේවකයින්ගෙන් වැඩිපුර මුදල් අයකර ගනිමින් සිටින අතර බාගයකට පමණ මේ දක්වා බෝනස් මුදල් ලැබී නැති බවද පැවසේ.

තම ආයතනය ලංකාවේ සුවිශේෂ ආයතනයක් යයි හඳුන්වා ගන්නා ගුවන් සේවා අධිකාරී පරිපාලනය 150 වැනි පිරිසකගේ බෝනස් මුදල් ලබාදිය නොහැකිව විඳින දුක ගැන කුමක් කරන්නේදැයි ආයතන සේවකයින් බලා සිටී.

45 views