ගුවන්සේවා අධිකාරී බිල්ඩිමේ මාසික කුලිය ලක්ෂ 60යි.. ලොක්කෙකුට වැටුප ලක්ෂ 5යි..

June 27, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
ගුවන්සේවා අධිකාරී බිල්ඩිමේ මාසික කුලිය ලක්ෂ 60යි.. ලොක්කෙකුට වැටුප ලක්ෂ 5යි..

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරී බිල්ඩිමේ මාසික කුලිය ලක්ෂ 60ක් පමණ වන බව ඉරිදා ලංකාදීප පුවත් පත වාර්තා කර ඇත. තවද රජයේ සේවකයකු විසින් උපයන වැඩිම වැටුපට හිමිකම් කියන්නේද එම අධිකාරියේ ඉහල ප‍්‍රධානියෙකු විසිනි.

වාර්ෂිකව අධික ලාභ උපයන ආයතනයක් වන සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය තමන්ගේම නිවහනට නොගොස් කල්මරමින් සිටින්නේ එහි ලොක්කන්ගේ මඩිය තර කර ගැනීමට බව එහි සේවකයින් පවසයි.

2016 වසර සඳහා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය මිලියන 1660 කට වැඩි ආදායමක් ද මිලියන 1227 ක බදු වලට පෙර ලාභයක් වාර්තා කර ඇති බව එහි 2016 වාර්ෂික වාර්තා කෙටුම් පතෙහි සඳහන් වේ. මිලියන 386 ක බදු ගෙවීමෙන් පසු මිලියන 881ශුද්ධ ලාභයක් වාර්තා කිරීමටමෙම ආයතනය සමත්ව ඇත.

– lanka air

45 views
Main News