ගුවන් සේවා අධිකාරියේ බෝනස් හිතවතුන්ට විතරයි…

December 16, 2016 at 8:02 am | lanka C news
ගුවන් සේවා අධිකාරියේ බෝනස් හිතවතුන්ට විතරයි…

ලංකාවේ ගුවන් සේවා කටයුතු නියාමනය කරන ආයතනය වන සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය දිගින් දිගටම ලාභ ලබන ආයතනයක් වුවද එහි සේවකයිනට ඒවායේ ප්‍රතිලාභ ලබාදීම හිතා මතා මග හරිමින් සිටී. හිතවතුනට පමණක් අනියම් අයුරින් විවිධ ප්‍රතිලාභ ලබාදෙමින් සිටින බවද වාර්තා වේ.

2013 වසරට සාපේක්ෂව 2015 වසරේ ගුවන් සේවා අධිකාරිය 67% ක වාර්තාගත ශුද්ධ ලාභයක් ලබාඇති අතර එනම් වාර්ෂික ආදායම රුපියල් මිලියන 1,579ක් වන අතර ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 871කි.

විශ්‍රාම වැටුපක් හෝ අහිමි රාජ්‍ය ආයතනයක් වන සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ 150ක් පමණ වන සේවකයින්ට වැටුප තියා ප්‍රසාද දීමනාව හෝ වැඩි කිරීමද බලහත්කාරයෙන් නතර කරගෙන සිටී.

හිතවතුනට අමතර ආදායම් ලබාදී ඇත්තේ, තාක්ෂණික දීමනා ලෙස රු.40,000 සිට රු.500,000 දක්වා මුදලක් ලබාදෙමිනි. මේ වන විටත් සිතැඟි පරිදි හිතවත් සේවකයින් 10-15 දෙනකුට එම මුදල් ලබා දෙමින්සිටී.

2016 වසරේ බෝනස් සම්බන්ධයෙන්ද මේ දක්වා කිසිදු සැලකිල්ලක් නොදක්වන බවද එහි සේවකයෝ පවසති.

– නිශාන්ත

50 views
Main News