ගුවන් සේවා ලොක්කාගේ හිතවතියට කෝටි බාගෙක විදෙස් පුහුණු.. දැන් රටෙත් නෑ…

February 15, 2017 at 1:20 pm | lanka C news
ගුවන් සේවා ලොක්කාගේ හිතවතියට කෝටි බාගෙක විදෙස් පුහුණු.. දැන් රටෙත් නෑ…

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරියකු සිය සමීප හිතවතියකට අවසන් වසර කිහිපය තුළ මහජන මුදලින් රුපියල් මිලියන 05ක පමණ විදෙස් පුහුණු අවස්ථා ලබාදී ඇති බව වාර්තා වේ.

සුරූපී තරුණ නිලධාරිනියක වූ ඇය පුහුණු කොට ඇත්තේ ඉදිරියට ගුවන්සේවා අධිකාරියේ පරිපාලනය භාරදීමට සඳහා වුවත් ඇය ඒ පුහුණුවීම් වල පළපුරුද්ද භාවිතා කර වැඩි වැටුපකට කටාර් ගුවන්සේවයේ ඉහළ තනතුරක් ලබාගෙන ඇති බවද අධිකාරී සේවකයෝ පවසති.

තම මායම් 64 භාවිතයෙන් මෙම පුහුණු අවස්ථා ලබාගත් අදාළ නිලධාරිනියට ලබාදුන් අවිධිමත් පුහුණුවීම් සඳහා විගණන පරීක්ෂණ කිහිපයක්ද පැවැත්වෙන බවද වාර්තා වේ.

තවද පසුගිය සතියේදී බරපතල වංචා හා දූෂණ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව විසින්ද මේ පිළිබඳව සවිස්තර වාර්තාවක් හැකි ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ගුවන්සේවා අධිකාරියට නියෝග කොට ඇත.

– සේනක

70 views