ගොල්ෆේස් ජනසයුර you tube හොල්ලයි.. පැය 24ක් යන්නටත් පෙර you tube trend මුදුනේ..

May 2, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
ගොල්ෆේස් ජනසයුර you tube හොල්ලයි.. පැය 24ක් යන්නටත් පෙර you tube trend මුදුනේ..

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ ගාළු මුවදොර පැවති මැයි රැළිය සජීව විකාශණය කල වීඩියෝව පැය 24ක් ගත වන්නටත් පෙර youtube trend හි අංක 02 ට පැමිණ තිබේ.

එම ලයිස්තුවේ අංක 01හි පසුවන්නේ දැනට දින 12කට කලින් වෙත එක් කරන ලද ඉරාජ් වීරරත්නගේ වස්සානේ සිහිනය ගීත වීඩියෝවයි.

ලයිස්තුව මෙතනින්

68 views
Main News