ගෝටා ඇමෙරිකා පුරවැසිකම අතහැරීමේ ලිඛිත කටයුතු අවසන්.. ජනාධිපතිවරණ මෙහෙයුම ජුනි මුල සිට අරඹයි..

April 6, 2019 at 2:10 pm | lanka C news
ගෝටා ඇමෙරිකා පුරවැසිකම අතහැරීමේ ලිඛිත කටයුතු අවසන්.. ජනාධිපතිවරණ මෙහෙයුම ජුනි මුල සිට අරඹයි..

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීම පිළිබඳ ක්‍රියාවලිය මේ වන විට අවසන් වී ඇති බව විපක්ෂයේ ආරංචි මාර්ග පැවැසීය.

තමන්ගේ ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීමට අවශ්‍ය බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මීට මාස 3 කට පෙර මෙරට තානාපති කාර්යාලය මගින් ඇමෙරිකානු විදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව ඊට අදාළ සියලුම ලියකියවිලි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඇමෙරිකානු විදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවට යවා තිබේ.

ලන්ඩන් බලා ඉකුත් 26 දා පිටත්ව ගිය අතර ඉන්පසු ඔහු ලන්ඩනයේ සිට ඇමෙරිකාව වෙත පැමිණ තිබේ.

මෙහිදී සිය ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීම සඳහා ඇමෙරිකානු විදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ අංශ වෙත ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් වී තිබේ.

සිය පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීමේ කාර්යයන් නිමවූ පසු අප්‍රේල් 16 දා යළි දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතය.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ මෙහෙයුම් කටයුතු මෙම ජුනි මස මුල් සතියේදී ආරම්භ වීමට නියමිතය.

පානුක රාජපක්ෂ
– lakbima

101 views
Main News