චීනයෙන් කොතරම් ණය ගත්තත් අපේ රාජ්‍ය සම්පත් චීනයට දෙන්නේ නෑ.. ඒහෙම වෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ.. මේක මැලේසියාවයි..- මැලේසියා මුදල් ඇමති කියයි..

March 24, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
චීනයෙන් කොතරම් ණය ගත්තත් අපේ රාජ්‍ය සම්පත් චීනයට දෙන්නේ නෑ.. ඒහෙම වෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ.. මේක මැලේසියාවයි..- මැලේසියා මුදල් ඇමති කියයි..

මැලේසියාව විශාල වශයෙන් චීනයන් ණය ගන්නා රටකි. මැතකදි මැලේසියානු මුදල් අමාත්‍යවරයා චීනයේ කල සංචාරයෙදි මැලේසියානු රින්ගිට් RM බිලියන 143.6 ක අයෝජන මැලේසියාව රැගෙන එන ලදි. එය ශ්‍රීලංකා මුදලින් රුපියල් බිලියන 5000 කි ( රුපියල් 34.33 ක් මැලේසියානු ර්න්ගිට් 1 කි ) ලංකාව හම්බන්තොට වරාය චීනයට බදු දෙන්නේ 99 වසරකට රුපියල් බිලියන 170 කටයි. එනම් මැලේසියාව මේ වසරේ පමණක් චීනයෙන් ආයෝජන ලෙස FDI ලංකාව හම්බන්තොට වරාය චීනයට ලබාදී ගන්නා මුදල් මෙන් 28 ගුණයකි.

මෙම චීන ණය මුදලෙන් 3 න් 1 ක් වියදම් කරනුයේ මැලේසියානු දකුණු මුහුද හරහා දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරිමටයි. එම මුදල මැලේසියානු රින්ගිට් බිලියන 55 කි එනම් රුපියල් 1886 කි එය හම්බන්තොට වරායේ වටිනාකම මෙන් 10 ගුණයකටත් වඩා විශාලය.

මෙතරම් විශාල වශයෙන් චීනයන් ණය ගැනීම නිසා මැලේසියාවටත් ශ්‍රීලංකාවේ ආණ්ඩුව මෙන් රාජ්‍ය සම්පත් චීනයට බදු දීමට පෙළඹ වේ දැයි යන්න එරට සාමාජිය ආර්ථික ක්‍රියාකාරි සංවිධානය වෙනුවෙන් ප්‍රශ්න කල අවස්ථාවක මැලේසියානු මුදල් අමාත්‍යවරයා පිලිතුරු දෙමින් පැවසුවේ ශ්‍රීලංකාවේ ණය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සම්පත් චීනයට දුන්නට මැලේසියාවේ එහෙම කවදාක්වත් වෙන්නේ නැති බවයි.

මූලාශ‍්‍ර 01 02

46 views
Main News