චීන තානාපති පොළොන්නරු ගෙදරටම ගොස් මෛත‍්‍රී හමුවේ.. සක්‍රීය දෙශපාලනයට ඒම රටට අත්‍යවශ්‍ය බව කියයි..

June 11, 2022 at 3:20 am | lanka C news
චීන තානාපති පොළොන්නරු ගෙදරටම ගොස් මෛත‍්‍රී හමුවේ.. සක්‍රීය දෙශපාලනයට ඒම රටට අත්‍යවශ්‍ය බව කියයි..

චීන තානාපති කී සොන්හොංග් මැතිතුමා සහ 06 වන විධායක ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතර හමුවක් (10) පොළොන්නරුව, නවනගරය ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ නිවසේදී පැවත්විණි.

චීන තානාපතිවරයා තම නිවසට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ස්තුතියක් පුද කළ ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඓතිහාසික වටිනාකම සහ එහි වැදගත්කම පිළිබඳව තානාපතිවරයා වෙත කරුණු පැහැදිලි කරන ලදි.

විශේෂයෙන්ම චීනය දශක කිහිපයක සිට ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදෙන සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා චීන රජය වෙත විශේෂ ස්තුතිය පලකරන ලදි. පොළොන්නරුවේ ඉදිකරන ලද දකුණු ආසියාවේ විශාලතම වෘක්කවේද රෝහල පරිත්‍යාගයක් ලෙස ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ද ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා චීන ජනාධිපතිවරයා වෙත සහ චීන රජය වෙත තම ප්‍රසාදය පලකරන ලදි.

එමෙන්ම තම පාලන කාලය තුළ චීනය සමග ඉතා සුහදශීලීව කටයුතු කිරීමට හැකිවූ බවත්, එමගින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත චීනයේ උදව් උපකාර විශාල වශයෙන් ලබාගැනීමට හැකිවූ බවත්, හිටපු ජනාධිපතිතුමා චීන තානාපතිවරයා වෙත ප්‍රකාශ කරන ලදි.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ චීන තානාපතිවරයා සඳහන් කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ මිත්‍ර රටක් ලෙස ඉතා ඕනෑකමින් ආර්ථික වශයෙන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දී සිටින ශ්‍රී ලංකාව වෙත අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙන බවයි. එමෙන්ම චීන රටේ විශේෂ පරිත්‍යාගයක් ලෙස ඖෂධ තොගයක් හෙට දිනයේ ලබාදෙන බවත්, ඉදිරියේදී තවත් විශේෂ ආධාර වැඩසටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද පොරොන්දු විය.

පසුගියදා ඇති වූ රුසියානු එරෝෆ්ලොට් ගුවන් යානය සම්බන්ධයෙන් ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා රුසියන් ජනාධිපති ව්ලැදිමිර් පුටින් මැතිතුමා වෙත යොමු කල ලිපිය සම්බන්ධයෙන් චීන තානාපතිවරයා ප්‍රසාදය පලකර අතර රටේ සිටින පරිණත නායකයෙකු ලෙස සිදු කරන ලද එම ක්‍රියාව අගය කරන ලදි. එමෙන්ම තානාපතිවරයා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලඥයකු වශයෙන් මේ මොහොතේ රටේ පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය මගහරවා ගැනීම සඳහා ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සක්‍රීය දායකත්ව අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර ඇති රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම චීන රජයේ අභිප්‍රාය බව පැවසූ චීන තානාපතිවරයා ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය බලාපොරොත්තු වන බව ද ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හට ප්‍රකාශ කරන ලදි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා චීන තානාපති ආර්යාව සහ දූත පිරිසක් සහභාගී විය.

චීන තානාපති කී සොන්හොංග් මැතිතුමා සහ 06 වන විධායක ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතර හමුවක් (10) පොළොන්නරුව, නවනගරය ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ නිවසේදී පැවත්විණි.

චීන තානාපතිවරයා තම නිවසට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ස්තුතියක් පුද කළ ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඓතිහාසික වටිනාකම සහ එහි වැදගත්කම පිළිබඳව තානාපතිවරයා වෙත කරුණු පැහැදිලි කරන ලදි.

විශේෂයෙන්ම චීනය දශක කිහිපයක සිට ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදෙන සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා චීන රජය වෙත විශේෂ ස්තුතිය පලකරන ලදි. පොළොන්නරුවේ ඉදිකරන ලද දකුණු ආසියාවේ විශාලතම වෘක්කවේද රෝහල පරිත්‍යාගයක් ලෙස ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ද ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා චීන ජනාධිපතිවරයා වෙත සහ චීන රජය වෙත තම ප්‍රසාදය පලකරන ලදි.

එමෙන්ම තම පාලන කාලය තුළ චීනය සමග ඉතා සුහදශීලීව කටයුතු කිරීමට හැකිවූ බවත්, එමගින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත චීනයේ උදව් උපකාර විශාල වශයෙන් ලබාගැනීමට හැකිවූ බවත්, හිටපු ජනාධිපතිතුමා චීන තානාපතිවරයා වෙත ප්‍රකාශ කරන ලදි.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ චීන තානාපතිවරයා සඳහන් කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ මිත්‍ර රටක් ලෙස ඉතා ඕනෑකමින් ආර්ථික වශයෙන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දී සිටින ශ්‍රී ලංකාව වෙත අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙන බවයි. එමෙන්ම චීන රටේ විශේෂ පරිත්‍යාගයක් ලෙස ඖෂධ තොගයක් හෙට දිනයේ ලබාදෙන බවත්, ඉදිරියේදී තවත් විශේෂ ආධාර වැඩසටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද පොරොන්දු විය.

පසුගියදා ඇති වූ රුසියානු එරෝෆ්ලොට් ගුවන් යානය සම්බන්ධයෙන් ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා රුසියන් ජනාධිපති ව්ලැදිමිර් පුටින් මැතිතුමා වෙත යොමු කල ලිපිය සම්බන්ධයෙන් චීන තානාපතිවරයා ප්‍රසාදය පලකර අතර රටේ සිටින පරිණත නායකයෙකු ලෙස සිදු කරන ලද එම ක්‍රියාව අගය කරන ලදි. එමෙන්ම තානාපතිවරයා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලඥයකු වශයෙන් මේ මොහොතේ රටේ පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය මගහරවා ගැනීම සඳහා ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සක්‍රීය දායකත්ව අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර ඇති රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම චීන රජයේ අභිප්‍රාය බව පැවසූ චීන තානාපතිවරයා ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය බලාපොරොත්තු වන බව ද ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හට ප්‍රකාශ කරන ලදි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා චීන තානාපති ආර්යාව සහ දූත පිරිසක් සහභාගී විය.

– Media unit

53,106 views

8 Comments to “චීන තානාපති පොළොන්නරු ගෙදරටම ගොස් මෛත‍්‍රී හමුවේ.. සක්‍රීය දෙශපාලනයට ඒම රටට අත්‍යවශ්‍ය බව කියයි..”

 1. Banda says:

  ටයි කෝට් පැලදුවේ නැති උනාට මයිත්‍රී කියන්නේ රනිල්ට වඩා දහස්වාරයක් දක්ශයෙක් වගේම ජත්‍යන්තර පිලිගැනීමක් ඇති පුද්ගලයෙක් .රනිල් වගේ ජනතාව කුණුබක්කියට විසිකල අසාර්තක පාලකයෙකුට මොන මගුලකට අගමැතිකම දුන්නද මන්ද .

  • Amda says:

   බම්බුව තමයි බම්බුව….එහෙනම් ඉතින් අවුරුදු 5 කෑවේ මොකද??
   චීනාටත් උතුර දකුන මාරු වෙලාද මන්දා

 2. Anil Kumara says:

  මට මතක් වෙන්නෙ සිරිසේන උන්නැහේ එංගලන්තයට ගිය වෙලාවෙ එංගලන්තයෙ හිටපු අගමැති කැමරුන් සිරිසේන උන්නැහේගෙ කාරෙක ලඟටම ගිහින්ල  ටටා, බායි කියපු කතාව.

 3. ගමේ කොල්ලා says:

  මට නං තේරෙන්නෙ මේ සිද්දියෙන් , චීන මහත්තය තේරුං අරං තියෙන්නෙ , විරුවා ට වඩා , පත්තරෙන් රට ගැන දැන ගත්තු , බොහෝ දෙනෙක් හිටං කියාපු කෙනා ට , රටට යමක් කමක් කොරන්න ඇහැක් වෙයි කියලයි . මං හරිද මංදා .

 4. Suranimala says:

  රනිල් කිසිම වැදගැම්මකට නැති පුස්සෙක් කියල ඔප්පු කර හමාරයි .ඔහුට ඇති ජාත්‍යන්තර සබදතාවයකුත් නෑ .ආර්තිකය ගැන ප්‍රායෝගික දැනුමකුත් නෑ .රටේ තිබුනු කීර්තිමත්ම පකශය බල තන්හාව නිසා විනාශකර දැමූ මේ පුද්ගලයාට අගමැති දූරය ලබා දුන්නේ මහීන්දගේ බලවත් ඉල්ලීම පිටයි .ඔහු අගමැතිකිරීමට හරින් වජිර වගේ නන්නත්තාර දේශපාලුවෝ කීප දෙනෙකුට හැර වෙන කිසිවෙකුට අවස්‍යතාවයක් තිබුනේ නෑ .බන්කරෙන් එලියට ඒමට නොහැකිවසිටි මහින්ද පවුලට එලියට ඒමට ඉඩ සැලසුවා හැර වෙනත් කිසිවක් කලේ නෑ .තවත් ප්‍රශ්ණය උග්‍ර කලා පමනයි .දැන් කලයුත්තේ වහා රනිල් ඉවත්කර වෙනත් අගමැති වරයෙක් පත්කර ගැනීමයි .හොදම විකල්පය ධම්මික .ව්‍යපාර දැවන්තයෝ රටේ වගකිව යුතු තණතුරු බාරගෙන රටවල් දියුණුකල උදාහරන ඕනෑ තරම් තිබෙන්වා .රනිල් තව දුරටත් අගමැති දූරයේ රදවා තබා ගතහොත් ඊලගට කෙලින්නේ ගෝටට .දැනටමත් හරින්ල වගේ රනිල්ගේ තක්කඩි ගෝලයෝ දැනටමත් පසුබිම සකස් කරමින් සිටින්නේ .

 5. Janaka says:

  ගෝට අගමැති කමට පත්කලේ අගමැති දූරයට නුසුදුසුම පුද්ගලය. රනිල්ට කලින් පෝලිමේ සිට හරි ගෑස් සිලින්ඩරයක් කිරි පැකට් එකක් වාහනයට ඉන්ධන ලබා ගත්ත දැන් ඒකත් නෑ. මේ නිකම ඇපෙත් නැතිව ඉදල අගමැති වෙලා පොර ටෝක් දෙනව. මම දැක්ක කවුරුත් ප්‍රිය කරන රාසලින්ගම් මන්ත්‍රී තුමාට තර්ජනය කරනව. එතුමා කීවෙ ඇත්ත. ඔහු ඇත්ත කතාකරන පුද්ගලයෙක් රනිල් වගේ තක්කඩියෙක් නොවේ .

 6. ඇල්වතූර says:

  ආප්පයා කියන්නෙ උපන්ගෙයි කාලකන්නි සර්පයෙක් .රටේ විනාශයට හේතුව 2015 ඌව බලයට පත්වීමයි.අගේ ඉදං කන කන්න නම් අති දක්ෂයෙක්

  .

 7. JR says:

  මට මතකයි රැජිනට කොන්ද නමපු හැටි හිටංගෙ මායියා…

Main News