ඡන්දය තියන්න ඉඩ දෙන්නකෝ.. ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම ආණ්ඩුවේ බලධාරීන්ගේ දෙපතුල ලග වැද වැටේ..

August 17, 2018 at 4:40 pm | lanka C news
ඡන්දය තියන්න ඉඩ දෙන්නකෝ.. ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම ආණ්ඩුවේ බලධාරීන්ගේ දෙපතුල ලග වැද වැටේ..

පලාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට තිබෙන නීතිමය බාධා ඉවත් කර දෙන්නැයි පලාත් පාලන ඇමතිවරයාගෙන් හා කථානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිමින් මැතිවරණ කොමිසන් සභාව විසින් ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

මෙම ලිපිය යොමු කර ඇත්තේ එම මැතිවරණය පැවැත්වීම ගැම මීට පෙර ඔවුන් විසින් දෙන ලද පොරොන්දු පමාවීම ගැන නැවතත් සිහි කැදවමිනි.

නව ක‍්‍රමය ස්ථාපිත වන තෙක් පැවති ක‍්‍රමය යටතේ මැතිරණය පැවැත්විය හැකි යයි විපක්‍ෂය විසින් කරන ඉල්ලීම ගැනද මෙම ලිපියේ දක්වා ඇත.

26 views