ජනතා සහන රැසක් සමගින් මහින්දගේ අයවැය මුල් දිනයේම පාර්ලිමේන්තුවට.. හැකිනම් පරදවනු..

November 4, 2018 at 6:28 am | lanka C news
ජනතා සහන රැසක් සමගින් මහින්දගේ අයවැය මුල් දිනයේම පාර්ලිමේන්තුවට.. හැකිනම් පරදවනු..

මීලග පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරන මුල් දිනයේදීම ජනපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීමෙන් පසු මුදල් ඇමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත විසින් අතුරු සම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කරමින් තිබේ.

එමගින් ජනතාවට සහන රැුසක් යෝජනා කර ඇති අතර ආර්ථික විශේෂඥයන් පිරිසක් විසින් එය මේ වන විටත් සකස් කරමින් තිබේ.

නව පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක ධුරයට දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා නම් කිරීමට දැනටමත් යෝජනා වී ඇති අතර ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ධුරයටද මන්ත‍්‍රිවරයෙකු නම් කර ගැනීමට නියමිතය.

40 views