ජනපතිට දිනකට රුපියල් කෝටි දෙකයි.. අධ්‍යාපනයෙන් අඩකටත් වඩා කපා හැරේ.. එන වසරේ අයවැය යෝජනා මෙහෙමයි..

October 10, 2016 at 4:06 am | lanka C news
ජනපතිට දිනකට රුපියල් කෝටි දෙකයි.. අධ්‍යාපනයෙන් අඩකටත් වඩා කපා හැරේ.. එන වසරේ අයවැය යෝජනා මෙහෙමයි..

2017 වසර සඳහා අයවැය විසර්ජන පනත සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලැබී මේ වනවිට ගැසට් කර තිබේ.

ලබන වසර සඳහා විශාලතම මුදල් කප්පාදුව සිදු කොට ඇත්තේ අධ්‍යාපනයටයි. එනම් 2016 වසරේ රුපියල් බිලියන 185.9 වෙන් කොට තිබුණි. එහෙත් 2017 සඳහා වෙන්කොට ඇත්තේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 78.9කි.

එය මේ වසරේ වෙන් කරන ලද මුදලින් 42.4%කි. එනම් ලබන වසර සඳහා 57.6%ක් අඩුකොට ඇති බැව් මේ අනුව පැහැදිලිය.

එහෙත් අධ්‍යාපනයට ලබන වසර සඳහා විශාල ලෙස මුදල් මෙසේ කප්පාදු කොට ඇති අවස්ථාවක ජනාධිපති කාර්යාලය වෙනුවෙන් 2017 වසර සඳහා රුපියල් බිලියන 7.4ක ඉතා විශාලක් මුදලක් වෙන් කොට ඇත. එනම් මේ වසරේ මුදලට වඩා 320% කින් වැඩි වීමකි. හරියටම මේ වසරට වඩා තුන් ගුනයකටත් වඩා වැඩි කොට ඇත. එය 2016 වසරේදි රුපියල් බිලියන 2.3කි.

2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කොට පාර්ලිමේන්තුව වෙත එම බලය විමධ්‍යගත කීරිම වෙනුවෙන් ජනතාව තිබූ පාලනය වෙනස් කරන ලදි. එහෙත් මේ ආකාරයෙන් විශාල මුදලක් වාර්ෂික වැඩි කොට වෙන්කිරිම තුල විධායක ජනාධිපති තනතුර අහෝසි නොවන බව පැහැදිලිවේ.

77 views
Main News