ජනපති දෙවන පදවි ප්‍රාප්තිය දා සිට කලාකරුවන්ට පැන්ෂන්

December 15, 2016 at 2:06 am | lanka C news
ජනපති දෙවන පදවි ප්‍රාප්තිය දා සිට කලාකරුවන්ට පැන්ෂන්

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ණ අනුග්‍රහයෙන් ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ කලාකරුවන් උදෙසා විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කළ බව ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති, කීර්ති සුරංජිත් මාවැල්ලගේ මහතා පවසයි.

මෙම විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිළිබඳව, අභ්‍යන්තර කටයුතු සංස්කෘතික හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්න මහතා හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක යන මහත්වරුන්ගේ මඟ පෙන්වීමෙන් ආයතන දෙකේ බලධාරීන් අතර පැවති සාකච්ඡාවක දී විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 444 ක් ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ලබාදීමට සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව එකඟවී තිබේ.

ඒ අනුව ලබන ජනවාරි 08 වැනිදාට යෙදෙන පදවි ජනාධිවරයාගේ ප්‍රාප්තියේ දෙවැනි සැමරුම් දිනයේ සිට කලාකරුවන්ට මෙම විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව සඳහන් කරන කීර්ති මාවැල්ලගේ මහතා, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රතිලාභී කලාකරුවන් පිරිස තෝරාගනු ලබන බවද සඳහන් කරයි.

කලාකරුවන් උදෙසා ක්‍රියාත්මක කරන මෙම විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය සඳහා වයස 23 සිට 55 දක්වා වන කලාකරුවන්ට දායකත්වය ලබාගත හැකි අතර එසේ පළමුව මෙයට දායකවන්නන් හට ප්‍රතිලාභ ලබන පළමු දිනයේ දී රුපියල් 50,000 ක විශේෂ බෝනස් දීමනාවක් ද සහිතව ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන බව ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා පවසයි.

මෙහි ප්‍රතිලාභ ලබන කලාකරුවන් සඳහා අර්ධ අබාධිත, පූර්ණ ආබාධිත, හා මරණය වැනි අවස්ථාවන්හී දී ඉතා විශාල පාරිතෝෂිත මුදල් හිමිවන බවද සභාපතිවරයා කියයි.

වැඩි විස්තර ධම්මික පාදුක්ක මහතා, සාමාන්‍යාධිකාරී, ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය (0773559137)

– සංජය දසනායක

86 views