ජනපති පුත් දහම් සිරිසේන ගංවතුරෙන් නිවස කඩ වැටුනු දිලිදු පවුලකට නිවසක් හදා දෙයි..

June 15, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
ජනපති පුත් දහම් සිරිසේන ගංවතුරෙන් නිවස කඩ වැටුනු දිලිදු පවුලකට නිවසක් හදා දෙයි..

පසුගියදා ඇති වූ ආපදා තත්වයෙන් නිවස අහිමි වූ දිලිදු පවුලකට නිවසක් ඉදිකිර දීමට ජනපති පුත් දහම් සිරිසේන මහතා පොරොන්දු විය.

රත්නපුර, අයගම ප්‍රදේශයට ගිය ජනපති පුත‍්‍රයා මෙම පොරොන්දුව දුන්නේය.

225 views
Main News