ජනපති යලි තරග වදින්නේ නම් ජනාධිපතිවරණය මාස 24කින්.. ව්‍යවස්ථාව එයයි..

January 9, 2017 at 3:00 pm | lanka C news
ජනපති යලි තරග වදින්නේ නම් ජනාධිපතිවරණය මාස 24කින්.. ව්‍යවස්ථාව එයයි..

ඊලග ජනාධිපතිවරණය සඳහා ද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය සාකච්ඡා කොට තීරණය කල බව අද ලංකාදීප පුවත් පත වාර්තා කොට ඇත.

කරුණු එසේ නම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා විධායක ජනාධිපති ධූරයට තේරි පත් වුනේ 2015 ජනවාරි 8වෙනිදා බැවින් නැවත ජනාධිපති ධූරය සඳහා ඉදිරිපත් වන්නේ නම් ජනාධිපතිවරනය සඳහා තරග කිරීමට තව මාස 24 කින් පසු ජනාධිපතිවරණයක් කැදවීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 31(3) (අ) අනුව ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත.

2019 නොවැම්බර් මස වන අතර ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්කිරිම බොහෝ දුරට 2019 අගෝස්තුවේදී විය හැක.

එහෙත් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ඊලග ජනාධිපති ධූරය සඳහා ඉදිරිපත් නොවන්නේ නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 30(2) අනුව ඔහුගේ ධූර කාලය අවුරුදු 5 වන බැවින් එම කාලය අවසන් වීමට මාසයකට නොඅඩු මාස 2 කට නොවැඩි කාලයක් තුල ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම පැවත් විය යුතුය.

ශ්‍රි ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අනුව මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිවරයා ඊලග ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුවත් නැතත් ඔහුගේ ජනාධිපති ධූර කාලය 2019 දෙසැම්බරයේදී අවසන් වන බවත් ඒ අනුව උපරිම තව මාස 35 ක එනම් අවුරුදු 3 කට අඩු කාලයක් වර්තමාන ජනාධිපතිට එම ධූරය දැරීමට හිමිකම් ඇති බවත් පහත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හැදරිමෙන් අවබෝධ කර ගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමජවාදි ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව:

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමජවාදි ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, VII වැනි පරිච්ඡේදය, විධායකය, ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා,

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ [30(1) ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයෙක් වන්නේ ය. ජනාධිපතිවරයා රජයේ ප්‍රධානයා ද ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානයා ද සන්නද්ධ සේවාවන්හි සේනාධිනායකවයා ද වන්නේ ය.

30. (2) ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා ජනතාව විසින් තෝරා පත් කර ගනු ලැබිය යුතු අතර පස් අවුරුදු කාලයක් ධූරය දරන්නේය]
31.[(3) (අ) මේ පරිච්ඡේදයේ ඉහතින් වු විධි විධානවලට පටහැනිව කුමක් සඳහන්ව ඇත ද, ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශනයක් මගින් වැඩි දුර කාලයක් සඳහා තමා තෝරා පත්කර ගැනිමෙන් ධූරය දැරිම පිණිස වරමක් ලබා ගැනිම සඳහා ජනතාව වෙත ආයාචනය කිරීමේ] 19 [ තම අභිලාෂය තම ප්‍රථම ධූර කාලය ආරම්භ වී අවුරුදු හතරක් ඉකුත්වීමන් පසු යම් අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබිය හැකිය]

ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව මෙතනින්

62 views
Main News