ජනප‍්‍රිය නර්තන ශිල්පිනියගේ, රූපවාහිනී නිවේදිකාවගේ නිරුවත් වීඩියෝවකින් සමාජ ජාලා කැළඹේ..

May 29, 2017 at 2:10 pm | lanka C news
ජනප‍්‍රිය නර්තන ශිල්පිනියගේ, රූපවාහිනී නිවේදිකාවගේ නිරුවත් වීඩියෝවකින් සමාජ ජාලා කැළඹේ..

ජනප‍්‍රිය නර්තජන ශිල්පියක් හා රූපවාහිනි නිවේදිකාවකගේ යයි කියන නිරුවත් වීඩියෝවක් සමාජ ජාලාවන්හි වේගයෙන් සංසරණය වෙමින් තිබේ.

ඇය විසින්ම නාන කාමරයේදී නිරුවත් සරාගී රංගනයක යෙමෙින් පටිගත කර ඇති බව දැකගත හැකිය.

190 views

21 Comments to “ජනප‍්‍රිය නර්තන ශිල්පිනියගේ, රූපවාහිනී නිවේදිකාවගේ නිරුවත් වීඩියෝවකින් සමාජ ජාලා කැළඹේ..”

  1. ගමයා says:

    ලකුණු පළාතේ ඉඳුරුව ප්‍රදේශයේ ගමකට සම්බන්ද නමක් ..නමේ මුලට අන් ඇති සිව්පවෙකුගේ සහ අගට පාෂාණයක් සම්බන්දය්..

Main News