ජනවාරි 06-07 ගිවිසුම් අත්සන් කරයි.. හම්බන්තොට වරායව වසර දෙසීයකට චීනයට දෙයි..

December 14, 2016 at 6:43 pm | lanka C news
ජනවාරි 06-07 ගිවිසුම් අත්සන් කරයි.. හම්බන්තොට වරායව වසර දෙසීයකට චීනයට දෙයි..

ලබන ජනවාරි මස 06 හෝ 07 දිනය තුලදී හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගම පැවරීම සදහා වූ ගිවිසුම් අත්සන් තබන බව ඇමති අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි.

ඉන්පසු චීන සමාගම සමග හම්බන්තොට වරායේ මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කරන බවද ඇමතිවරයා සදහන් කරයි.

32 views
Main News