ජනහිතාකාමී වැට් බදු වැඩිකිරීම පාර්ලිමේන්තුවේ.. ඡන්දය දෙන්න ශ‍්‍රීලනිපය සූදානම්..

October 4, 2016 at 5:30 pm | lanka C news
ජනහිතාකාමී වැට් බදු වැඩිකිරීම පාර්ලිමේන්තුවේ.. ඡන්දය දෙන්න ශ‍්‍රීලනිපය සූදානම්..

වැට් බද්ද 15% තෙක් ඉහල නැංවීමට අදාල සං‍ශෝධන ඇතුළත් කෙටුම්පත සභානායක ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පළමුවර කියවීම සදහා අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පනත විවාදයට ලක් කිරීමෙන් පසු ඡන්ද විමසීමක් පවත්වා සම්මත කර ගැනීමට රජය බලාපොරොත්තු වෙයි.

වැට් බද්ද ඉහල දැමීම ජනතාවාදී නම් ඡන්දය භාවිතා කරන බව ශ‍්‍රිලනිප ආණ්ඩුවේ පාර්ශවය අවස්ථා කිහිපයකදීම කියා තිබින.

99 views