ජනාධිපතිගේ දුරකතනය කපයි..

March 27, 2019 at 11:20 am | lanka C news
ජනාධිපතිගේ දුරකතනය කපයි..

ජනාධිපතිවරයා විසින් ඇමති ධුරය දරන මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාවර දුරකථන ඊයේ දින සිට විසන්ධි කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

මෙසේ විසන්ධි කර ඇති දුරකතන අතරට ඇමතිවරයා වන ජනාධිපතිගේ දුරකථනය, රාජ්‍ය ඇමති අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතාගේ දුරකථනය, අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ දුරකථනය ආදී සියළු ස්ථාවර දුරකතන සබදතා වෙයි.

හිග බිල්පත් මුදල් නොපියවීම නිසා මෙම විසන්ධි කිරීම සිදු කර ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

49 views
Main News