ජනාධිපතිගේ මානසිකත්වය ලංකාව සිංහල බෞද්ද රටක්.. නැගෙනහිරත් සිංහල බෞද්ද කරන්න හදනවා.. ඔහු එය අතහැරිය යුතුයි..

June 5, 2020 at 10:00 am | lanka C news
ජනාධිපතිගේ මානසිකත්වය ලංකාව සිංහල බෞද්ද රටක්.. නැගෙනහිරත් සිංහල බෞද්ද කරන්න හදනවා.. ඔහු එය අතහැරිය යුතුයි..

ජනාධිපතිවරයා විසින් නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවිද්‍යා භූමි ආරක්ෂාවට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කිරීමේ එකම අරමුණ වී ඇත්තේ එම පළාත සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහල බෞද්ධ ප්‍රදේශයක් බවට පත් කිරීම බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා චෝදනා කරයි.

දෙමළ ජනතාවත් තනි රටක් යන සංකල්පය අතහැර දැමිය යුතු බවත් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ කිරීම තනි රටක් බිහි කිරීමට සමාන බැවින් ඒවා ඒකාබද්ධ නොකළ යුතු බවත් අගමැතිවරයාගේ ද ස්ථාවරය වී ඇතැයි ඔහු සඳහන් කරයි.

අද දෙමළ කතා කරන ජනතාව ගේ භාෂාව විනාශ වෙමින් ඇති බවත් එම ප්‍රදේශවල දෙමළ ජනතාව සිංහල භාෂාව කතා කරන ජනතාවක් බවට පත්වෙමින් ඇති බවත් ඔහු පැවසීය.

ජනාධිපතිවරයා විසින් නව කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කිරීමේ එකම අරමුණ වී ඇත්තේ නැගෙනහිර පළාතේ ඇති දෙමළ මුස්ලිම් සංස්කෘතිය සම්පූර්ණයෙන් ම විනාශ කර එය සිංහල බෞද්ධ ප්‍රදේශයක් බවට පත්කිරීම බවටද ඔහු චෝදනා කරයි.

927 views

34 Comments to “ජනාධිපතිගේ මානසිකත්වය ලංකාව සිංහල බෞද්ද රටක්.. නැගෙනහිරත් සිංහල බෞද්ද කරන්න හදනවා.. ඔහු එය අතහැරිය යුතුයි..”

 1. Razor says:

  It is non of your business, If you agree to live in the country, amalgamate with other races. Unless you have no future in this country.

 2. G says:

  T N A
  Sakili

 3. chandapala says:

  නැගෙනහිර තියන ඔය පුරාවස්තු සියල්ලම බෞද්ධ පන්සල් ආරාම . ඒවා අවුරුදු දහස් ගානකට පෙර හැදුවේ සිංහල රජවරු මිසක් උඹලගේ අප්පච්චිල නොවෙයි. ලොකුවට සංස්කෘතියක් ගැන දොඩවන උඹලගේ පුරාවස්තු ඔය පළාත්වල තියනවද ???????

  • The Citizens says:

   Do not try to make false ,baseless allegations about President’s appointment of a board to protect the archaeological monumental sites of religious and historic importance. It was a compulsory task ,just because not the majority people want to force their religion on your people ( such forcings have never been reported in the more than 2560 years history of Buddhism),but just because racialist
   separatists and religious extremists are vandalizing such important places of the country’s more than 2350 years of our civilization.You racialist politicians donot allow the the hundreds of Sinhala people who had been living there for decades ( of course,in the past ,the inhabitants in those areas were Sinhala people ,as corroborated by innumerable such archaeological archaeological monuments) prior to Prbhakaren’s brutal terrorism ,to be resettled there.

  • The People says:

   Under the rehabilitation programme,not only the victims of other communities, but also the several hundreds of innocent Sinhala victims
   Who had inhabited in the Northern and Eastern provinces ,but had been chased out during the Prabhakaren’s inhuman terrorism period( many had been killed by them) should also be resettled with due protection.

 4. Xman says:

  Not only east even in North, Sinhalese settlements must be established. One country Sinhalese, Tamil all can live anywhere. This is why I like GHOTA,

 5. mali says:

  yes srilanka is the only country in the world which is belong to sinhala nation.Majority of this nation 90% of them are buddhists ,so this is the only sinhala buddhist country in the world.This is clearly written in every book
  published during the time of 1800 when the British were keeping they eyes on srilanka.They clearly said tamils in the North are from Malabar who came to grow tabacco as kooli.I will give the name of the book later.
  So we appointed this president to safe guard our country which is sinhala buddhist and to protect buddhism and our ancient buddhist archeological tresures which are more than 2500 years old.

 6. dev says:

  we live in ireland we had a small buddhist temple with 1 buddhist monk.we used to go there once a month to serve danaya and to attend buddhist talk,But every time people gather native irish started to protest showing absurd reasons.We had to shift the temple place to place and ultimately it bacame a burden to very few buddhists there and temple was abandoned.
  This is nothing else ireland is a catholic country and they are afraid of practising any religion thinking it would affect their identity as a country.

  • OBSERVER says:

   The rights of a country to protect their
   cultural heritages have been guaranteed in the 1954 Hague convention,1970 UNESCO convention and U.N. security council unanimously adopted 2347 resolution
   in 2017. Destroying such archaeological sites of religious or historic importance is a war crime ,even during an armed conflict.

 7. Love nature says:

  Kayts (Uratota) Islands also give important evidences: the Sinhala word Uratota is referred in Tamil as Uratturai in Naiyantheeve inscription of Parakramabahu the Great. References are found about Uratota in ancient chronicles such as Pujawaliya, Rajawaliya and Nikaya Sangrahaya. Chulavansa, a Pali chronicle refers this as Sookarathiththa.

  These evidences prove the existence of Sinhalese Buddhist civilization in the entire northern region and also that the people lived in Yapa Pattana (Jaffna) were not a group of immigrants but the descendents of the Sinhalese from the pre-historic era.

Main News